Ouders

Leerrecht.nl

De plek voor leerplicht en voortijdige schoolverlaters in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Ouders

 • Leerplicht

  Leerplicht Elk kind heeft naast het recht op onderwijs, ook de plicht om naar school te gaan. Op school kunnen kinderen en jongeren kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving.

 • Verlof

  Verlof De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen.

 • Vrijstelling

  Vrijstelling Ieder leerplichtig kind moet op een school ingeschreven staan. Toch kunnen er gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school gaat. In bepaalde gevallen kunt u bij Leerrecht vrijstelling van de inschrijving op een school aanvragen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden.

 • Relevante websites

  Relevante informatie Bekijk de volgende websites voor meer informatie.

 • Veelgestelde vragen ouders

  Veelgestelde vragen Heeft u nog vragen? Bekijk eerst de veelgestelde vragen. Kunt u uw antwoord niet vinden? Neem dan contact met ons op.