Professionals

Leerrecht.nl

De plek voor leerplicht en voortijdige schoolverlaters in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Professionals

 • Leerplicht

  Leerplicht Elk kind heeft naast het recht op onderwijs, ook de plicht om naar school te gaan. Op school kunnen kinderen en jongeren kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving.

 • Verlof

  Verlof De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders of verzorgers wordt daarom geacht in deze periode de gezinsvakantie te plannen.

 • Vrijstelling

  Vrijstelling Ieder leerplichtig kind moet op een school ingeschreven staan. Toch kunnen er gewichtige redenen zijn waarom een kind niet naar school gaat. In bepaalde gevallen kunnen ouders of verzorgers bij Leerrecht voor hun kind vrijstelling van de inschrijving aanvragen. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden.

 • RMC

  RMC RMC staat voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Vanaf 18 jaar stopt de leerplicht. De gemeenten Maasluis, Schiedam en Vlaardingen willen voortijdig schoolverlaten van jongeren tegengaan en er voor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een startkwalificatie behaalt. Zodat hun kansen op een baan optimaal zijn. Het gaat om jongeren tot 23 jaar.

 • Relevante websites

  Relevante informatie Bekijk de volgende websites voor meer informatie.