Doorstroompunt

Vanaf 18 jaar stopt de leerplicht. De gemeenten Maasluis, Schiedam en Vlaardingen willen voortijdig schoolverlaten van jongeren tegengaan en er voor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een startkwalificatie behaalt.

Een startkwalificatie is een havo-, vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Als je nog geen 23 jaar bent, geen startkwalificatie hebt en je gaat niet naar school ben je een voortijdig schoolverlater. Met een startkwalificatie heb je een betere kans op het vinden van een baan.

Leerrecht voert de Doorstroompunt-taken uit:

  • melden en registreren van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben;
  • benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan;
  • coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.

Kijk voor meer informatie over voortijdig schoolverlaten op de website van de Rijksoverheid