Over ons

Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken,  zich te ontplooien én zich voor te bereiden op een goede toekomst. Om dit recht te waarborgen werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen op het gebied van de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten. Wij zetten ons in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst.

De kerntaak van Leerrecht is het uitvoeren van de Leerplichtwet. Daarnaast voeren we de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit voor voortijdig schoolverlaten. Wij doen dit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 

Leerrecht geeft toekomst! De plek voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.