Schoolverzuim

Verzuim gaat vaak vooraf aan schoolverlaten. We werken samen met de scholen om uitval te voorkomen.

De school meldt een jongere die ongeoorloofd verzuimt in het DUO verzuimloket en maakt direct een verzuimdossier aan. Vervolgens gaat de school eerst zelf met de jongere in gesprek en als dit niet lukt komen de RMC-trajectbegeleiders van Leerrecht in actie bij jongeren van 18 jaar en ouder.

In een persoonlijk gesprek motiveren wij de jongere voor zijn of haar opleiding. Als blijkt dat de jongere helemaal niet op zijn plek zit op een opleiding of school, of als de jongere bijvoorbeeld persoonlijke of financiële problemen heeft, zetten wij RMC trajectbegeleiding in. Om samen met de jongere, de opleiding en/of de school, de beste oplossing te vinden.