Veelgestelde vragen ouders

Heeft u nog vragen? Bekijk eerst de veelgestelde vragen. Kunt u uw antwoord niet vinden? Neem dan contact met ons op.

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. In bijzondere gevallen kunt u toestemming vragen bij de directeur van de school voor verlof buiten de schoolvakanties.

Mag een school mijn kind schorsen of verwijderen?

Een school mag uw kind schorsen of verwijderen. Bijvoorbeeld als hij zich agressief gedraagt. U leest meer in de schoolgids over wanneer de school een kind mag schorsen of verwijderen. En hoe u als ouder bezwaar kunt maken.

Kan mijn kind een vrijstelling krijgen?

Dat kan in een aantal bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij ernstige psychische- of lichamelijke klachten. U kunt een beroep doen op de vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.