Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten - jeugdhulp

Een ondersteuningsteam op scholen dat bestaat uit deskundigen adviseert de medewerkers op scholen om de beste ondersteuning te kunnen geven aan jeugdigen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit onze organisatie neemt de leerplichtambtenaar deel aan het ondersteuningsteam. Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten - jeugdhulp (pdf, 711 KB).